Koše sú nepochybne dôležitým prvkom mestských verejných priestorov.