Kľúčovú úlohu v bylinkovej saune zohrávajú oleje, bylinky a vône.