Donice stanowią jeden z najważniejszych elementów zagospodarowania miejskiego.