Kombinované mokré sauny sú kombináciou mokrej a suchej sauny.