1. SUPINE
  2. Fotovoltaika
  3. Optimalizátory výkonu – podpora tienenia pre fotovoltaické panely

Optimalizátory výkonu – podpora tienenia pre fotovoltaické panely

Chceli by ste nainštalovať fotovoltaický systém na strechu svojho domu, ale obávate sa tieňa, ktorý by mohol vytvárať strom, stĺp alebo komín? Riešením sú optimalizátory výkonu tienenia, ktorých úlohou je zvýšiť účinnosť inštalácie znížením nesúladu prúdu a napätia v reťazci sériovo zapojených modulov.

Fotovoltaické moduly sa skladajú zo sériovo zapojených článkov, čo znamená, že ak je jeden článok zatienený, energia vyrobená celým modulom klesá, čím sa znižuje účinnosť celého zariadenia. V takejto situácii celý reťazec produkuje prúd ako zatienený fotovoltický článok. Inštaláciou optimalizátora výkonu sa optimálne zaťaží príslušný fotovoltaický modul tak, aby bol za určitých podmienok slnečného žiarenia nezávislý od ostatných modulov v sérii a produkoval maximálny možný výkon. V prípade inštalácie, ktorá nie je vybavená optimalizátormi výkonu, keď je jeden modul čiastočne zakrytý, dochádza k poklesu výroby prúdu na zostávajúcich moduloch v sérii. Ak to zhrnieme, inštaláciou optimalizátorov výkonu bude každý modul vyrábať toľko prúdu, koľko mu dovolia podmienky slnečného žiarenia, takže bude zároveň nezávislý od ostatných.

Je známe, že panely sa umiestňujú na najslnečnejších miestach, aby zariadenia mohli premeniť žiarenie na maximálne možné množstvo elektrickej energie. Akékoľvek tienenie dopadajúce na panely obmedzuje výrobu energie na použitie v domácej elektrárni. Objekt, ktorý zakrýva časť inštalácie, spôsobuje zníženie generovaného prúdu v príslušnej bunke úmerné stupňu zatienenia. Zatienená inštalácia bude vždy vyrábať menej elektrickej energie ako nezatienená inštalácia – vystavená plnému žiareniu. Optimalizátory pomáhajú, ale nerobia zázraky – trvalo zatienené zariadenie nevyrobí veľa elektriny.

Optimalizátory nie je potrebné inštalovať na všetky panely, ale len na tie, ktorých výkon je obmedzený zatienením. Tým sa zabezpečuje, že celkové náklady sa veľmi nezvýšia. Optimalizátory kompenzujú rozdiely v úrovni oslnenia konkrétnych buniek. Fungovanie optimalizátorov výkonu spočíva v hľadaní maximálneho bodu výkonu pre daný individuálny fotovoltický modul. Ich úlohou je zaťažovať článok optimálnym spôsobom, t. j. tak, aby pri štarte poskytoval čo najvyšší výkon za daných svetelných podmienok bez ohľadu na činnosť ostatných modulov.

Počet a umiestnenie optimalizátorov výkonu by mal skontrolovať a určiť príslušný odborník na fotovoltiku. Ak chceme, aby naša inštalácia umiestnená na streche s premenlivým slnkom a tieňom dosahovala čo najvyššiu účinnosť, mali by sme uvažovať o optimalizátoroch výkonu, ktoré zvýšia jej účinnosť. Zakúpenie optimalizátorov výkonu zvyšuje náklady na zriadenie zariadenia, ale zlepšuje jeho výkon. Náš tím odborníkov vykoná audit a poradí najlepšie riešenie, ktoré povedie k efektívnemu využívaniu domácej elektrárne.