1. SUPINE
  2. Fotowoltaika
  3. Optymalizatory mocy – wsparcie przy zacienieniu paneli fotowoltaicznych

Optymalizatory mocy – wsparcie przy zacienieniu paneli fotowoltaicznych

Chcieliby Państwo założyć instalację fotowoltaiczną na dachu swojego domu, ale obawiają się o cień który daje drzewo, słup czy komin?  Z pomocą spieszą stosowane w przypadku zacienień – optymalizatory mocy, których funkcja polega na zwiększeniu wydajności instalacji przez ograniczenie niedopasowania prądowo-napięciowego w łańcuchu połączonych szeregowo modułów.

Moduły fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw połączonych szeregowo, co powoduje, iż zacienienie jednego ogniwa wpływa na spadek generowanej energii całego modułu, a więc przekłada się to na zmniejszenie wydajności kompletnej instalacji. W takiej sytuacji cały łańcuch wytwarza prąd taki jak zacienione ogniwo PV. Montując optymalizator mocy, obciąża on optymalnie dany moduł fotowoltaiczny, aby w specyficznych warunkach nasłonecznienia był niezależny od reszty modułów w szeregu, wytwarzając możliwie maksymalną moc. Instalacja niewyposażona w optymalizatory mocy, przy częściowym zasłonięciu jednego modułu powoduje w efekcie spadek wytwarzania prądu na pozostałych modułach w szeregu. Reasumując, montując optymalizatory mocy każdy moduł będzie wytwarzał tyle prądu na ile pozwolą mu warunki nasłonecznienia, a więc będzie on jednocześnie niezależny od pozostałych.

Powszechnie wiadomo, że panele wystawiane są w miejscach najbardziej nasłonecznionych, dzięki czemu urządzenia potrafią zamienić promieniowanie w możliwie maksymalne ilości energii elektrycznej. Wszelkie zacienienie padające na panele ogranicza produkcję energii dla jej spożytkowania w domowej elektrowni. Obiekt, który zasłania część instalacji, powoduje proporcjonalny do stopnia zacieniania spadek wytwarzania prądu przez dane ogniwo. Zacieniona instalacja zawsze będzie generować mniej prądu aniżeli niezacieniona – wystawiona na pełne promieniowanie. Optymalizatory wspomagają, jednak nie wywołują cudów – stale zacieniona instalacja nie wygeneruje dużej ilości prądu.

Optymalizatory nie muszą być montowane na wszystkich panelach, a wyłącznie na tych, których działanie jest ograniczone za sprawą zacienienia. Dzięki temu całościowy koszt nie podnosi się wysoce. Optymalizatory niwelują różnice w poziomie nasłonecznienia konkretnych ogniw. Działanie optymalizatorów mocy sprowadza się do szukania punktu mocy maksymalnej dla danego, pojedynczego modułu PV. Ich zadanie polega na obciążeniu ogniwa w sposób optymalny, a więc w taki, który w danych warunkach oświetlenia zapewni na starcie największą możliwą moc, niezależnie od pracy pozostałych modułów.

Ilość i umiejscowienie optymalizatorów mocy powinien sprawdzić i wyznaczyć odpowiedni specjalista w dziedzinie fotowoltaiki. Jeśli zależy nam, aby nasza instalacja usytuowana na dachu o zmieniającym się nasłonecznieniu i zacienieniu potrafiła osiągnąć największą możliwą wydajność, powinniśmy pomyśleć o optymalizatorach mocy, które zwiększą jej efektywność. Zakup optymalizatorów mocy podwyższa koszt założenia instalacji, jednak poprawia jej działanie. Nasz Zespół profesjonalistów przeprowadzi audyt i doradzi najlepsze rozwiązanie, skutkujące efektywnym korzystaniem z przydomowej elektrowni.