1. SUPINE
  2. Fotowoltaika
  3. Rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce – raport IEO

Rozwój sektora fotowoltaiki w Polsce – raport IEO

Instytut Energetyki Odnawialnej to organizacja powstała w 2001 roku, która holistycznie zajmuje się tematem energii odnawialnej, w tym fotowoltaiką. Jej kompleksowa działalność obejmuje analizowanie, prowadzenie badań, planowanie, znajomość prawa i finansowania, prognozowanie cen czy prowadzenie licznych szkoleń. Specjaliści IEO od lat monitorują polski rynek Odnawialnych Źródeł Energii wydając coroczny raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. Najważniejsze aspekty siódmego wydania zostały przybliżone w tym artykule. Nowy dokument ukazać ma się w czerwcu 2020 r.

Branża PV w Unii Europejskiej zaczęła swój dynamiczny rozwój w 2009 r. kiedy to w życie weszła Dyrektywa OZE. Do roku 2018 wzrost nowych źródeł PV był, ale z każdym rokiem coraz mniejszy. Skok nastąpił w  roku 2018, w którym założono ponad połowę więcej instalacji aniżeli w roku poprzednim. Do końca 2018 roku przyłączono 55 502 mikroinstalacji OZE. Od tego czasu sektor fotowoltaiki w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, dzięki czemu nasz kraj znalazł się w pierwszej 10 państw UE pod względem rocznych wzrostów mocy instalacji fotowoltaicznych.

Instytut Energetyki Odnawialnej twierdzi, iż w naszym kraju rynek ten ma wciąż olbrzymi, ale jeszcze niewykorzystany potencjał. Wnioski te nie biorą się znikąd. Jak mówią przeprowadzone badania, suma mocy zainstalowanych do końca 2018 r. wynosiła 500 MW, natomiast po kolejnych pięciu miesiącach, w maju 2019 r. wynosiła już ponad 700 MW. Dzięki przeprowadzonym ekspertyzom wiemy również, iż znaczna większość mikroinstalacji, bo aż 75 % dotyczy osób indywidualnych, natomiast pozostałe 25 % odnosi się do przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla domowych instalacji na lata 2014-2020 wyniosło ponad 4 miliardy złotych, z czego 2,5 mld wynosi wkład unijny. Z każdym rokiem tworzone są dodatkowe formy wsparcia, na przykład zapewnione przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii ulgi w podatku PiT. Wiele banków zaczęło oferować specjalnie dedykowane kredyty na założenie instalacji PV.

W bieżącym raporcie, IEO zwraca uwagę także na dobre skutki wprowadzania fotowoltaiki do krajowego systemu energetycznego. Otóż obniża ono deficyt mocy i koszty energii w szczycie zapotrzebowania (w okresie letnim), a równocześnie pozwala na sprzedaż energii z instalacji PV w maksymalnie wysokich cenach. W ciepłych miesiącach, elektrownie węglowe przez wysokie temperatury i niski poziom wody w rzekach mają ograniczenia produkcyjne. Elektrownie tradycyjne również miewają problemy z wyprowadzeniem odpowiednich mocy przez przekroczenie progu temperatur w przewodach. Zaradzić tym przeszkodom może produkcja energii z instalacji PV.

Prognozy rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce do 2040 roku prezentują się następująco. Ministerstwo Energii w swoim projekcie PEP 2040 przewiduje, iż za 10 lat instalacje PV w Polsce będą miały łączną moc na poziomie 10 GW, natomiast za 20 lat będą stanowiły 25 % całkowitej mocy zainstalowanej (20 GW). Projekt KPEiK 2030 prognozuje wolniejsze tempo rozwoju sektora, zakładając, że w 2030 roku łączna moc osiągnie 8 GW.

Dalsze rokowania przewidują, że rynek fotowoltaiczny w Polsce będzie głównym działem inwestycji w całej energetyce odnawialnej. Największy udział w finanse branży wnoszą prosumenci dofinansowywani pomocą materialną Regionalnych Programów Operacyjnych. Podsumowując, przyznać można, iż inwestycje PV będą ulegać ciągłej poprawie i dodatkowemu wsparciu, co przełoży się na stały wzrost nowych instalacji.