Stojany na bicykle a parkovacie miesta pre bicykle sú nepochybne základnými prvkami uličného mobiliáru.