Záhradné sauny umožňujú využívať všetky možné zdroje tepla.