1. SUPINE
  2. Sauny
  3. Jak zgłaszać domki do 35m2

Jak zgłaszać domki do 35m2

Jak wygląda procedura zgłoszenia domku do 35m2?

Prawo budowlane reguluje gdzie można postawić domek do 35 m kwadratowych bez ubiegania się o pozwolenie na budowę. Decydując się na taką inwestycję wystarczy samo zgłoszenie, czyli nie jest potrzebny projekt budowlany, który często jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem. Jest to świetne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas i pieniądze. Należy jednak wcześniej sprawdzić czy działka, na której planujemy budowę domku rekreacyjnego do 35 m2, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania. Jeśli plan miejscowy jest, trzeba sprawdzić jakie jest przeznaczenie tego terenu i wymagania wobec budowy. Jeśli takiego planu nie ma, może ale nie musi być wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Z racji, iż przepisy nie są jednoznaczne w tym zakresie, są różnie interpretowane przez Urzędy.

Jakie dokumenty należy przygotować, aby zgłosić budowę małego domku do 35m2:

  1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Niezbędne jest poświadczenie, iż posiadamy prawo do rozporządzania działką, na której chcemy postawić domek do 35 m2. Jeśli jest ona nasza, dysponujemy aktem notarialnym, który jasno poświadcza, kto jest jej właścicielem. Oświadczenie należy pobrać ze Starostwa Powiatowego.
  2. Mapa do celów opiniodawczych/ewidencyjnych oraz rysunki/szkice/rzuty. Należy udać się do Wydziału Geodezji po mapę do celów opiniodawczych (ewidencyjnych). Jej koszt zależny jest od prawidłowego dla nas Wydziału i oscyluje w granicy 30 zł. Na mapie należy narysować budynek do 35 m2, który ma powstać, pamiętając, że musi on być usytuowany w odległości 4 m od działki sąsiadującej. Potrzebne są też rysunki przyszłego budynku. Wystarczą odręczne szkice, rzuty, elewacje. Co ważne, nie muszą być to profesjonalne rysunki wykonane przez architekta, co stanowiłoby dodatkowy koszt.
  3. Wniosek o przystąpienie do wykonania robót budowlanych. Ze Starostwa Powiatowego należy pobrać dokument zgłaszający budowę domku do 35 m2 lub napisać go samodzielnie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, a także termin ich rozpoczęcia. Nazwę planowanej inwestycji dobrze jest określić jako „dom rekreacji indywidualnej”, nie zaś „dom mieszkalny”, ponieważ może to zakończyć się otrzymaniem sprzeciwu.

Po skompletowaniu powyższych dokumentów należy udać się z nimi do właściwego do miejsca planowanej budowy Starostwa Powiatowego. Udając się tam trzeba zabrać z sobą dowód osobisty poświadczający nasze dane. Oczekiwanie na decyzję trwa do 30 dni. Jeśli Urząd nie odezwie się do nas w tym czasie, jest to jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań do budowy, więc można wówczas rozpocząć prace.